Besluit op verzoek om informatie proefdieren Defensie

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over alle totaaljaarstaten aan- en afvoer proefdieren die gedaan zijn door Defensie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 06-10-2021
Documentdatum 04-10-2021
Onderwerp Dierproeven

Publicaties