Antwoord op Kamervragen over bevingen door zoutwinning

Omschrijving

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) over het bericht dat er aardbevingen kunnen ontstaan bij de winning van zout.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema
  • Bodem
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 11-10-2018
Documentdatum 10-10-2018
Onderwerp
  • Bodem en ondergrond
  • Gaswinning in Groningen

Publicaties