Beslisnota bij Kamerbrief over Kamerbrief over concept-regelgeving voor de veiling van 3,5 GHz-band

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Kamerbrief over concept-regelgeving voor de veiling van 3,5 GHz-band (PDF | 3 pagina's | 124 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-03-2023
Documentdatum 19-03-2023
Onderwerp Telecommunicatie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-inkennisstelling-ontwerp-bekendmakingsbesluit-ontwerp-vergunningen-en-concept-veilingregeling-35-ghz-band.pdf