Bijlage 5. Inclusieve kinderopvang - Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders

Omschrijving

Een onderzoek naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-11-2022
Documentdatum 15-11-2022
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties