Besluit Woo-verzoek diertellingsgegevens veehouderij Wedde

Omschrijving

Besluit op een verzoek om diertellingsgegevens van een veehouderij in Wedde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp Veehouderij

Publicaties