Beslisnota bij nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming (PDF | 4 pagina's | 117 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Rechten en vrijheden
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 23-01-2023
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Privacy en persoonsgegevens

Publicaties