Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

Omschrijving

Ontwerp voor het Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Lucht
  • Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 08-01-2021
Documentdatum 07-01-2021
Onderwerp
  • Luchtkwaliteit
  • Omgevingswet

Publicaties