Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

Omschrijving

Ontwerp voor het Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (PDF | 22 pagina's | 190 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Lucht
  • Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 08-01-2021
Documentdatum 07-01-2021
Onderwerp
  • Luchtkwaliteit
  • Omgevingswet

Publicaties