Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs - Bijlagen Montessori Maastricht bij Woo-besluit aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs

Omschrijving

Bijlagen bij het besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen van 5 scholen voor het starten van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs, inclusief de reactie van de Inspectie van het Onderwijs en het besluit van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 24-11-2022
Onderwerp Vrijheid van onderwijs

Publicaties