Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

Omschrijving

Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Klimaatverandering
  • Ruimtelijke ordening
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 19-09-2023
Documentdatum 19-09-2023
Onderwerp
  • Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Wegen

Publicaties