Beantwoording Kamervragen over verdwijnen middelbare scholen krimpregio's

Omschrijving

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht 'VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's'.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Ruimtelijke ordening
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 11-04-2019
Documentdatum 11-04-2019
Onderwerp
  • Bevolkingsdaling
  • Leerlingendaling

Publicaties