Bijlage bij Kamerbrief met beleidsreactie evaluatie Wet IKK

Omschrijving

De evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-11-2022
Documentdatum 14-11-2022
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties