VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2021

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 18-05-2022
Documentdatum 18-05-2022
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties