Kritieke pad schema 5 minimale eisen bij invoering Omgevingswet

Omschrijving

Schematisch overzicht van de cruciale activiteiten voor het realiseren van de minimale criteria voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 26-02-2021
Documentdatum 25-02-2021
Onderwerp Omgevingswet

Publicaties