Brochure Nationaal Programma Landbouwbodems

Omschrijving

Deze brochure beschrijft het belang van duurzaam bodembeheer en op welke manieren wordt gewerkt aan het doel dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 02-06-2022
Documentdatum 31-08-2019
Onderwerp Landbouw en tuinbouw

Publicaties