Belisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsverdrag tot wijziging administratief akkoord Nederland en Bangladesh

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Belisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsverdrag tot wijziging administratief akkoord Nederland en Bangladesh (PDF | 2 pagina's | 756 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Internationale betrekkingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 23-03-2023
Documentdatum 19-03-2023
Onderwerp Verdragen

Publicaties