Beslisnota bij Kamerbrief over gasleveringszekerheid en gasopslagen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Energie
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 09-12-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp
  • Gaswinning in Groningen
  • Minder gas uit Rusland

Publicaties