2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (deel 4) - Bijlagen 23.5-25.1 bij 2e deelbesluit Wob-verzoek TGG

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Bodem
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 16-06-2022
Documentdatum 23-03-2022
Onderwerp Bodem en ondergrond

Publicaties