Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 8 april 2022

Omschrijving

Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Alleen Samen'. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de resultaten van de metingen van 31 maart tot en met 3 april (basisregels) en 28 tot en met 30 maart (deelcampagne testen) 2022.

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 08-04-2022
Documentdatum 08-04-2022
Onderwerp Coronavirus COVID-19

De belangrijkste resultaten:

 • Bijna de helft van de mensen heeft inmiddels corona gehad, waarvan bijna de helft in de laatste 2 maanden.
 • Het aandeel mensen dat (heel erg) bezorgd is over het coronavirus daalt verder naar 1 op 4. Dit is het laagste niveau sinds dit gemeten is (vanaf augustus 2020).
 • Na de recente versoepelingen is er een daling in de naleving van de overgebleven adviezen. Zo geeft een derde aan dat de meerderheid of vrijwel iedereen in hun directe omgeving zich aan de huidige adviezen houdt, in februari lag dit nog op de helft.  
 • Ongeveer de helft van de mensen blijft het dragen van mondkapjes bij drukte belangrijk, goed en nuttig vinden. Tegelijkertijd is er een forse daling van het aandeel mensen dat nog een mondkapje draagt, vooral bij het winkelen en in het ov.
 • Het aandeel dat zich aan hygiĆ«nemaatregelen houdt (handen wassen, geen handen schudden, in elleboog hoesten of niezen) blijft met meer dan de helft stabiel.
 • Het aandeel mensen dat afstand houdt van anderen neemt geleidelijk af sinds december,  1 op de 3 Nederlanders houdt meestal of alle keren nog afstand.
 • Het aandeel dat ruimten ventileert blijft stabiel, met 6 op de 10 mensen.
 • Tweederde vindt het goed dat de overheid alle maatregelen heeft versoepeld. 6 op de 10 mensen vinden het wel belangrijk dat de overheid actuele informatie en adviezen blijft geven om met het virus om te gaan.
 • Na de recente opheffing van het thuiswerkadvies is het aandeel mensen dat hun werk (deels of volledig) vanuit huis doet gedaald van 9 op de 10 naar 5 op de 10.
 • Het aandeel dat het (heel) belangrijk vindt om zich te (laten) testen bij klachten daalt naar 6 op de 10 mensen, begin januari lag dit nog op bijna 8 op de 10.
 • Ongeveer de helft van de mensen met klachten heeft zich niet getest, 1 op de 10 van deze groep had het vermoeden dat de klachten te maken hadden met corona.
 • Ondanks de hoge bekendheid met de regels blijft slechts een kwart van de mensen thuis wanneer zij corona of coronaklachten hebben. Dat is een daling ten opzichte van februari.
 • De helft vindt informatie over de coronaregels bij reizen eenvoudig te vinden, 4 op de 10 mensen vinden deze informatie ingewikkeld.
 • Van de mensen die deels gevaccineerd zijn geeft tweederde aan (zeker/misschien) van plan te zijn om een boosterprik of herhaalprik te halen.
 • Ongeveer 4 op de 10 mensen zijn (zeker) van plan eventuele vervolgvaccinaties tegen corona te halen.
 • De waardering van advertentie adviezen en de advertentie herhaalprik liggen met een 7,1 onder de benchmark, maar de uitingen worden wel als duidelijk en makkelijk te begrijpen beoordeeld.
 • De waardering van de online campagne quarantainecheck ligt met een 7,3 op de benchmark, wel vindt men de campagne minder duidelijk.

Publicaties