Kamerbrief over handhavend optreden bij ontbreken natuurvergunning

Omschrijving

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer, zoals toegezegd in het Tweeminutendebat Mijnbouw, over handhavend optreden ingeval een bedrijf niet beschikt over een vereiste natuurvergunning.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 17-12-2021
Documentdatum 17-12-2021
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties