Besluit op Wob-verzoek over Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Integratie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 15-05-2019
Documentdatum 15-05-2019
Onderwerp Gezichtsbedekkende kleding (in de media 'boerkaverbod')

Publicaties