Beslisnota bij Kamerbrief over visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Overheidspersoneel
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 25-01-2023
Documentdatum 18-12-2022
Onderwerp Rijksoverheid

Publicaties