Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Omschrijving

Formulier om een bestuursorgaan (overheidsorganisatie) in gebreke te stellen wanneer niet op tijd een beslissing is genomen over een aanvraag of op een bezwaar. Een ingebrekestelling is een melding door een eiser dat de andere partij een verplichting niet op tijd is nagekomen. De eiser kan vervolgens een dwangsom (geldbedrag) vragen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 11-11-2008
Documentdatum 11-11-2008
Onderwerp Bezwaar en beroep

Publicaties