Besluit wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Omschrijving

Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 24-04-2018
Documentdatum 12-03-2018
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties