Handreiking Stelsel Internationale Kinderontvoering

Omschrijving

Dit document bevat een handreiking waarin de werking wordt toegelicht van het door Nederland ingerichte stelsel voor inkomende internationale kinderontvoeringszaken in het kader van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980. Deze Handreiking is met name bedoeld voor advocaten en beschrijft de werkwijze van de ketenpartners die betrokken zijn bij de behandeling van een internationale kinderontvoeringszaak naar Nederland.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-11-2013
Documentdatum 01-10-2016
Onderwerp Internationale kinderontvoering

De handreiking is vooral bedoeld voor advocaten.

Versie: mei 2016

Publicaties