Kamerbrief over gevolgen nieuwe bekostigingssystematiek vo en leerlingendaling

Omschrijving

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs (vo) in relatie tot leerlingendaling.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-10-2018
Documentdatum 01-10-2018
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Bevolkingsdaling

Publicaties