Ontwerpbesluit zorgpakket Zorgverzekeringswet 2023

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2023.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 20-05-2022
Documentdatum 19-05-2022
Onderwerp Zorgverzekering

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: concept-besluit-van-houdende-wijziging-van-het-besluit-zorgverzekering-in-verband-met-het-zorgpakket-zvw-2023.pdf