Beslisnota bij Kamerbrief met reacties op rapporten taal-, reken- en leesvaardigheid

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reacties op rapporten taal-, reken- en leesvaardigheid (PDF | 1 pagina | 90 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 16-03-2023
Documentdatum 10-03-2023
Onderwerp
  • Taal en rekenen op school
  • Passend onderwijs

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-verzending-aan-eerste-kamer-van-reactie-op-adviesrapport-taal-en-rekenen-in-het-vizier-en-peil-leesvaardigheid.pdf