Jaarverslag PRW 2018

Omschrijving

Het jaarverslag 2018 van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) beschrijft de ontwikkelingen van twee belangrijke doelen. Het versterken van de natuur in de Waddenzee en het faciliteren van transitie naar duurzaam (economisch) medegebruik.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Klimaatverandering
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 19-02-2019
Documentdatum 19-02-2019
Onderwerp Natuur en biodiversiteit

Publicaties