Beslisnota Kamerbrief impact uitstel Omgevingswet

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Natuur en milieu
  • Wonen
  • Water
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp
  • Mobiliteit nu en in de toekomst
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Omgevingswet

Publicaties