Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2023-2024

Omschrijving

Het informatieplan geeft een globaal overzicht van de visie, kernconcepten en ambities op het gebied van de informatievoorziening, digitalisering en het gebruik van data en ICT in relatie tot de maatschappelijke opgave van BZ. 

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Informatievoorziening en ICT
  • Kenniseconomie
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 07-11-2022
Documentdatum 19-10-2022
Onderwerp
  • Digitale overheid
  • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Publicaties