Melding verzuim en voortijdig schoolverlaten in vo en bve

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 18-02-2011
Documentdatum 18-02-2011
Onderwerp
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • Leerplicht

In deze publicatie vindt u informatie over het onderzoek naar de inrichting van het administratieve proces rond aan- en afwezigheid van leerlingen. Daarnaast bevat het onderzoek de verzuimmeldingen bij afdelingen van 19 vo-scholen en 19 bve-instellingen. De instellingen zijn geselecteerd naar hun meldingsgedrag van verzuim, waardoor er geen sprake is van een representatieve steekproef. In het onderzoek bleek dat scholen zeer uiteenlopende systemen toepassen om verzuim te registreren. Daarbij maken de bve-instellingen iets meer dan de vo-scholen gebruik van digitale systemen. Desondanks kunnen de vo-scholen beter waarborgen dat het verzuim ontdekt wordt en tijdig wordt gemeld, dan de bve-instellingen.

De publicatie is bestemd voor professionals in het onderwijs.

Datum van uitgave: december 2010 / Inspectie van het Onderwijs / bestelcode: 2010-46

Publicaties