Overzicht vergunningen in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

Omschrijving

Overzicht van alle ziekenhuizen en klinieken met een vergunning in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Vergunning
Publicatiedatum 24-11-2022
Documentdatum 23-11-2022
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties