Besluit Woo-verzoek 'Dubai Uncovered' - Besluit en lijst van documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om alle bij de Belastingdienst aanwezige stukken over het datalek 'Dubai Uncovered'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Belasting
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Belasting betalen

Publicaties