Besteding eerste Rijksbijdrage aan het Nationaal Programma Groningen

Omschrijving

Besteding eerste Rijksbijdrage van € 50 mln. aan het Nationaal Programma Groningen.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 06-11-2018
Documentdatum 05-11-2018
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties