Werkprogramma 2022 Adviescollege Veiligheid Groningen

Omschrijving

In dit werkprogramma staat over welke onderwerpen het Adviescollege Veiligheid Groningen in 2022 verwacht te adviseren.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 21-09-2021
Documentdatum 20-09-2021
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties