Antwoorden Kamervragen over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. De Tweede Kamerleden Van Raan en Vestering (beiden PvdD) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp
  • Natuur en biodiversiteit
  • Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-kamervragen-over-de-tijdelijke-regeling-groot-onderhoud-banenstelsel-schiphol-2023-en-de-natuurvergunning-voor-dit-groot-onderhoud.pdf