Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

Omschrijving

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Wonen
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Omgevingswet
  • Mobiliteit nu en in de toekomst

Publicaties