Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

Omschrijving

De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden. Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 (PDF | 47 pagina's | 563 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Werk
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 11-01-2023
Documentdatum 30-12-2022
Onderwerp Buitenlandse werknemers

Publicaties