K Defensiematerieelbegrotingsfonds - Rijksjaarverslag 2022

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk K van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 17-05-2023
Documentdatum 17-05-2023
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties