Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam (PDF | 4 pagina's | 181 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Koninkrijksrelaties
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 25-01-2023
Documentdatum 25-01-2023
Onderwerp
  • Aangifte geboorte en naamskeuze kind
  • Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties