Besluit op Wob-verzoek over de wolf op defensieterreinen

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over documenten en interne en externe communicatie van het ministerie van Defensie over de wolf op defensieterreinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 23-03-2022
Documentdatum 09-03-2022
Onderwerp
  • Natuur en biodiversiteit
  • Dierenwelzijn

Publicaties