Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

Omschrijving

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Jeugdzorg
  • Ouderenzorg
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 11-07-2018
Document creatiedatum 10-07-2018
Onderwerp
  • Jeugdhulp
  • Zorg en ondersteuning thuis

Publicaties