X Defensie - Rijksjaarverslag 2014

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 20-05-2015
Documentdatum 20-05-2015
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties