Besluit Wob-verzoek over de invoering Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Omschrijving

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de invoering Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Integratie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 09-07-2019
Documentdatum 16-05-2019
Onderwerp Gezichtsbedekkende kleding (in de media 'boerkaverbod')

Publicaties