Antwoorden op Kamervragen over het moedwillig fout informeren van jongeren over abortus

Omschrijving

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het moedwillig fout informeren van jongeren over abortus. De Tweede Kamerleden De Hoop en Ploumen (beiden PvdA) hebben de vragen gesteld.    

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Ethiek
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 09-12-2021
Documentdatum 09-12-2021
Onderwerp Abortus

Publicaties