Informatieblad Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Omschrijving

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. Dat kan in onder meer de zorg, het onderwijs, de woningbouw, de muziek- of de goededoelensector zijn. Het grootste gedeelte van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking.  In dit informatieblad vindt u informatie over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en bevat de volgende onderwerpen: Doel van de wet  Vijf maatregelen  Wat moet u doen?  Verdere toelichting op maatregelen Waar kunt u terecht als u vragen heeft? 

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Recht
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 15-06-2021
Documentdatum 15-06-2021
Onderwerp Wetgeving

Publicaties