Kamerbrief Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

Omschrijving

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) biedt de Tweede Kamer het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 aan. Zij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Koninkrijksrelaties
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 24-04-2020
Documentdatum 24-04-2020
Onderwerp Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties