Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Omschrijving

Deze leidraad is bedoeld om het werken met de eisen aan hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie te vereenvoudigen en om te ondersteunen bij de beoordeling of een van de op besluitniveau (BB2012/BBL) opgenomen uitzonderingen van toepassing is.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 28-10-2022
Documentdatum 31-07-2022
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties