Opvang vanuit COA

Omschrijving

Het document beschrijft de opvangprocedure bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor derdelanders die de asielprocedure in Nederland willen doorlopen. Dat zijn  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer  onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB).

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Internationale betrekkingen
  • Migratie
Documentsoort Beleidsnota
Geldig van 31-07-2023
Document creatiedatum 31-07-2023
Onderwerp
  • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
  • Asielbeleid

Publicaties